Vlinder

Praktijk voor integratieve kindertherapie in Gemert

School

Op elke school lopen kinderen rond met sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Er zijn kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben of zich slecht kunnen concentreren. Kinderen die angstig zijn, of juist agressief. Kinderen die gepest worden en kinderen die pesten. Als leerkracht kan het lastig zijn om steun te bieden. Niet alleen ontbreekt de tijd om een individueel kind daarin te begeleiden, ook vraagt de begeleiding bepaalde vaardigheden.

Integratieve kinderherapie is een methode die een positief effect bewerkstelligt op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.  In de methode staat het kind centraal. Het kind kan als geen ander aangeven wat het probleem is, waarmee het zit. De methode helpt het kind om uit te vinden hoe hij of zij er het beste mee om kan gaan.
Ik bied scholen mijn diensten als kindertherapeut aan. In overleg met ouders en leerkrachten kunnen kinderen geholpen worden.

Wat heeft de leerkracht er aan?

 1. Verlichting van de werkdruk ten aanzien van één of meerdere kinderen met een sociaal-emotioneel probleem en /of gedragsprobleem.
 2. Praktisch haalbare aanwijzingen om dit specifieke kind te begeleiden in de klas

In principe zijn er voor  de school geen kosten aan verbonden en betalen ouders de sessies.
Het enige wat de school moet doen is de ouders informeren en zorg dragen voor een ruimte waar de privacy van het kind gewaarborgd is. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van mijn therapieruimte.

Sova-training:

In overleg kan ik op school groepjes van 6 à 7 kinderen  training geven in sociale vaardigheden. De trainingen zijn geschikt voor  kinderen van 5 tot ongeveer  12 jaar. De training is praktisch en bedoeld voor kinderen die een klein zetje nodig hebben.
Bijvoorbeeld: Verlegen, onzeker, faalangstig, druk, etc.

Lees meer over Sova-training...

Naast Sova trainer ben ik ook gecertificeerd Rots en Water trainer.

 • Lotte is 6 jaar en (hoog)begaafd.

  content_image1 Haar ouders geven aan dat Lotte thuis moeilijke boeken leest. Ze knutselt de prachtigste werkjes. Op school laat Lotte niets van dit alles zien.

  Lees meer...  
 • Bas is 9 jaar.

  content_image_2 De ouders van Bas zijn gescheiden. Bas woont bij moeder, met vader heeft hij nauwelijks contact. Tijdens één van de eerste sessies bij de kindertherapeut laat Bas een enorme boosheid richting vader zien.

  Lees meer...